• 271 stavieb

  Uverejnené stavby v SR za posledný týždeň: 271

 • 350 staveb

  Uveřejněné stavby v ČR za poslední týden: 350

 • 1254 stavieb

  Uverejnené stavby v SR za posledný mesiac: 1254

 • 1490 staveb

  Uveřejněné stavby v ČR za poslední měsíc: 1490

 • 8436 stavieb

  Uverejnené stavby v SR od začiatku roku 2011: 8436

 • 11783 staveb

  Uveřejněné stavby v ČR od začátku roku 2011: 11783

 • 81308 stavieb

  Uverejnené stavby v SR od roku 2005: 81308

 • 77314 staveb

  Uveřejněné stavby v ČR od roku 2007: 77314


SlovenskyEnglish

RussianDeutsch
   
  Úvod O nás Partneři Kariéra Kontakt  
 

  Partneři

Práve pre vás zisťuje a overuje nové stavby: 10 ľudí.

Zadajte údaje o firme:

Názov:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Telefón1:
Telefón2:
Fax:
E-mail:
Web:
Predmet podnikania:

Kontaktná osoba:
Meno:
E-mail:
Telefón:
Poznámka:

 
Základom úspechu každej firmy je zvládnutie informácií

Slovenská republikaŽiadam o bezplatné vypracovanie cenovej ponuky

Selekt PROFI

Zvoľte požadované selekty - v každom selekte je výber investícií a stavieb z celého Slovenska.

1 Rodinné domy 1110 Jednobytové budovy, 1121 Dvojbytové budovy
2 Viacbytové budovy 1122 Troj a viacbytové budovy, 1130 Ostatné budovy na bývanie
3 Nebytové budovy 1211 Hotelové budovy, 1212 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty, 1242 Garážové budovy, 1272 Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, 1273 Historické alebo chránené pamiatky, 1265 Budovy na šport, 2411 Športové ihriská, 2412 Ostatné športové a rekreačné stavby, 1274 Ostatné budovy, i. n.
4 Polyfunkčné budovy 1220 Budovy pre administratívu, 1230 Budovy pre obchod a služby, 1261 Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, 1262 Múzeá a knižnice, 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie, 1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
5 Priemyselné budovy 1251 Priemyselné budovy, 1241 Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy, 1252 Nádrže, silá a sklady, 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
6 Dopravná infraštruktúra, káblové rozvody, vedenia 2111 Cestné komunikácie, 2112 Miestne komunikácie, 2121 Celoštátne komunikácie, 2122 Ostatné dráhy, 2130 Pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy, 2141 Mosty a nadjazdy, 2142 Tunely a podzemné dráhy, 2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia, 2214 Diaľkové elektrické rozvody, 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
7 Potrubné rozvody, vodné cesty 2151 Prístavy a vodné cesty, 2152 Priehrady, 2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia, 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu, 2221 Miestne plynovody, 2212 Diaľkové rozvody vody, 2222 Miestne potrubné rozvody vody, 2223 Miestne kanalizácie
8 Komplexné priemyselné stavby 2302 Stavby energetických zariadení, 2303 Stavby chemických zariadení, 2304 Stavby ťažkého priemyslu, i.n., 2301 Banské stavby a ťažobné zariadenia, 2420 Ostatné inžinierske stavby, i.n.

Aktuálne týždenné databázy manažérskeho systému projekt informací ZiSK sú zasielané na email objednávateľa 1x týždenne po dobu 12 mesiacov podľa výberu na základe objednávky.


  Manažérský systém projekt informací ZiSK SK selekt Profi.
Popis: Projekt informácie, investície a stavby, budovy a inžinierske stavby z celej Slovenskej republiky, v delení podľa profesných selektov.
Obsah: Popis, triedenie a podrobná špecifikácia investície, stavby, a kontakty na investorov, dodávateľov a projektantov.
Pre koho je určený: Profesne zameraní celoštátni dodávatelia výrobkov, materiálov, technologií a mechanizmov, špecializované stavebné spoločnosti, projektanti, IT firmy, bezpečnostné služby, dodávatelia interiérov, služieb a pracovníkov, TOP manažmenty, marketingové oddelenia, obchodní zástupcovia.
Selekty: 8 produktov podľa 8 skupín profesií
Týždenný počet informácií: Týždenne v priemere z 200-250 informácií: 1/8 na každý selekt podľa skutočných profesných investícií.
Zasielanie: 1x týždenne v piatok ( medzi 13:00 - 16:00hod) v databázovom formáte Excel *.xls na email objednávateľa
Čo obsahuje cena: Produkt a SW makrá
Doba dodávania: 12, 6 mesiacov/na dobu neurčitú
Fakturácia: Mesačne, alebo na 6 mesiacov a 12 mesiacov
Podpora: Áno
Hot-line servis: Áno
Školenie pracovníkov: Áno
služba Garant: Áno
Konzultácie: Áno
Štart produktu: 21. Júla 2006
Garancie
INFOLINKA
+421 2 65440358
My status